godlom

 

 

 

Jak uczcimy 100 - lecie odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę

 

 

- 9 listopada 2018 roku o godz. 11.11 z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości włączamy się w akcję "Rekord dla Niepodległej" i wspólnie śpiewamy 4 zwrotki Hymnu Narodowego. 


- o godz. 12.15 najstarsze przedszkolaki wezmą udział            w APELU z okazji 100-lecia  odzyskania Niepodległości przez Polskę w parku Szklany Ogród przy Kamieniu Pamięci.


- o godz. 16.40 w sali OSP w Piechowicach dzieci z grupy szesciolatków występują na GALII PATRIOTYCZNEJ                z okazji 100-lecia odzyskania POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału      w Galii Patriotycznej.


 

Buraczek, buraczek bordowy ma fraczek”

 

11 października odbyła się impreza integracyjna dla rodziców i dzieci z cyklu „Aktywna Rodzina” w tym roku z burakiem w roli głównej. Rodzice upiekli ciasta z burakami , paszteciki do barszczu, który zrobiły panie z kuchni przedszkolnej. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli spróbować również warzywnych chipsów przygotowanych przez rodziców i past warzywnych wykonanych przez pracowników przedszkola. Były również pieczone ziemniaki, jabłka i inne zdrowe smakołyki. Dzieci i rodzie mogli obejrzeć sztuczki w wykonaniu psa Leya Pani Kingi Nowak.

Również wóz strażacki i radiowóz policyjny stanowiły dużą atrakcję dla dzieci.

Każdy uczestnik spotkania mógł wziąć udział w zabawach z maskotkami Króla Juliana i Wesołego Pingwinka przy muzyce lub w konkurencjach sportowych czy konkursach plastycznych i przyrodniczych. Nagrody w konkursie ufundował Karkonoski Park Narodowy.

Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy „Jesienny bukiet”. Zwycięzcami zostało 28 osób, które przygotowały przepiękne jesienne kompozycje. Nagrodami w konkursie były przetwory wykonane przez pracowników przedszkola i dynie, które podarowali nam rodzice Karolinki. Rodzice mieli również możliwość skorzystania z porad dietetyków z Natur -House. W trakcie spotkania można było nabyć ekologiczne produkty lokalnych przedsiębiorców. Na zakończenie spotkania każde dziecko dostało buraczka z przepisami na różne potrawy z wykorzystaniem tego warzywa.

Dziękujemy Strażakom z OSP Sobieszów, Policji, Pani Sabinie Tabaka z Karkonoskiego Parku Narodowego, Panu Grzegorzowi Rybarczykowi , Pani Kindze Nowak, Pani Katarzynie Mazurskiej, Pani Małgorzacie Gajdanowicz, Rodzicom Karolinki, dziękujemy władzom Miasta za dofinansowanie imprezy oraz wszystkim zaangażowanym Rodzicom i pracownikom przedszkola.

 

 


 

Bezpiecznie na co dzień”

 

W przedszkolu realizowany jest program własny Pani B. Woś i S. Januszkiewicz „Bezpiecznie na co dzień” w ramach programu zorganizowano zabawy sportowe z rowerami podczas których dzieci zdobywały „Mini Karty Rowerowe”. W zabawach uczestniczyła st. sierż. Beata Sosulska-Baran z Policji i insp. Grzegorz Rybarczyk ze Straży Miejskiej. Dzieci musiały wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, mieć odpowiedni strój na rower i przejechać wyznaczonym torem przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

 

Realizując założenia programu „Bezpiecznie na co dzień” staramy się kształtować nowe i utrwalać w ciekawy sposób nabyte umiejętności. W grupie „Misiów” dzieci przy asyście pana Grzegorza Rybarczyka utrwalały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przechodzenia przez przejście dla pieszych. Niezmiernie istotne jest aby poznane zasady utrwalać w naturalnym otoczeniu, dlatego autobusowa wycieczka przedszkolaków była istotnym sprawdzianem nabytych umiejętności dzieci. Misie nie tylko sprawnie i bezpiecznie poruszają się po ulicach naszego miasta ale miały możliwość poznania zasad jazdy środkami komunikacji miejskiej. Korzystając z darmowego przejazdu MZK, dzieci wybrały się do ogrodu Pani Małgosi. W ogrodzie dzieci rozpoznawały, nazywały i smakowały owoce i warzywa. Na koniec wizyty otrzymały warzywa, którymi wzbogaciły kącik przyrody a w kolejnych dniach przygotowały zdrowe chipsy z jarmużu, marchewki i innych warzyw. Najbardziej smakowały dzieciom chipsy z jarmużu. Serdecznie dziękujemy panu Grzegorzowi i pani Małgosi za zaangażowanie w prace przedszkola.Przedszkolaki na rajdzie "Kuratorka"

Tegoroczna Rajd Górski "Kuratorka" rozegrana została po raz czterdziesty czwarty, a gospodarzem zakończenia była szkoła nr 6 w Jeleniej Górze, do której w czasie dwu i trzydniowych wędrówek, na dziewięciu różnych trasach, zmierzały drużyny ze szkół naszego województwa, oraz najmłodsza grupa wędrowna przedszkolaki. Pokonanie wyznaczonej trasy to tylko jedno z wymagań stawianych przed uczestnikami. Młodzi turyści musieli również posiadać odpowiednie wyposażenie turystyczne, wykazać się wiedzą krajoznawczą i przyrodniczą, zaprezentować program artystyczny o treści ekologicznej. Przedszkolaki z przedszkola pod ,,Czerwonym Muchomorerm’’ zwiedzały Cieplice , oraz poznawały legendy i historię Cieplic , oraz pobliskich okolic .Dzieci brały również udział w konkursie ekologicznym, oraz prezentowały z podziałem na rolę piosenkę o tematyce przyrodniczej. Zajęły pierwsze miejsce.


Poznajemy naszą małą ojczyznę”

 

Realizując założenia programów przedszkolnych w roku szkolnym 20182019 w ostatni dzień lata, 22 września grupa „Jeżyki” razem z rodzicami wybrała się na wycieczkę w Góry Izerskie. Głównym celem wycieczki było zdobycie Bobrowych Skał. Spotkanie wszystkich uczestników miało miejsce na pętli w Górzyńcu. Tam wszyscy zostali podzieleni na dwie grupy i rozpoczęła się zabawa w „Podchody” – było szukanie skarbu, zbieranie żołędzi, rozpoznawanie drzew, podziwianie widoków, śpiewanie piosenek… A na samym szczycie zbieranie kasztanów, wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Oto wspomnienie mamy Oliwii:

Jeżyki wraz z rodzicami powitały jesień wybierając się na wycieczkę na Bobrowe Skały. Nie była to zwykła przechadzka po lesie, ale wspaniale zaplanowana gra w podchody, która bardzo się dzieciom spodobała. Obydwie drużyny świetnie się bawiły, goniąc jedna drugą, szybko dotarły do Bobrowych skał. Za udaną wyprawę bardzo dziękujemy i liczymy na kolejne, wspólne wyprawy”.

Kolejna wyprawa odbyła się 1 października. Dzieci autobusem miejskim dotarły do Michałowic, tam również zostały podzielone na dwie grupy, grupa uciekająca rysowała strzałki, a goniąca deptała im po piętach. W doskonałych humorach szlakiem niebieskim – przedszkolaki dotarły do przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piechowice, 04 października 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania cenowego na modernizację części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości 30.000 euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach, ul. Nadrzeczna 1, 58-573 Piechowice,
NIP: 6112320977, REGON: 021992175

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV-45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

CPV-45000000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 2
w Piechowicach, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem:


Tabela 1: Zestawienie przedmiotu zamówienia

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia i ilość

1.

 

 1. I.Zamówienie obejmuje modernizację części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 2
  w Piechowicach, związaną z demontażem części starego zniszczonego ogrodzenia
  i wykonaniem części nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach zlokalizowanego przy ul. Nadrzecznej 1.

Modernizacja dotyczy części:

A – front budynku – 63,50 m,

B – strona lewa od wejścia wzdłuż granicy z sąsiadującym gospodarstwem domowym
– 39,00 m,

zgodnie z załączonym szkicem poglądowym terenu Przedszkola (Załącznik nr 3).

Zakres robót do wykonania na podanych częściach obejmuje:

 1. 1.Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia

Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej w ramkach o wysokości 1,50m i długości 102,50 m należy w całości zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

 1. 2.Montaż części nowego ogrodzenia i sposób jej montażu:

Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na ogrodzenie panelowe o wysokości min. 1,50 m nad cokół i długości 63,50 m (część A ) oraz o wysokości 1,60m nad cokół i długości 39,00 m (Część B).

Oferowane ogrodzenie musi być fabrycznie nowe.

Ogrodzenie ma być ocynkowane malowane proszkowo, mocowane na słupkach metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

Panele wykonane z pręta fi 5 oraz fi 4

Kolorystyka ogrodzenia: do uzgodnienia z Dyrektorem placówki.

Zakończenie ogrodzenia bezpieczne, bez wystających ostrych końcówek i prętów.

Ogrodzenie winno być zamontowane na istniejącym betonowym cokole (po jego naprawie) za pomocą następujących akcesoriów montażowych: obejm montażowych panel-słupek, prętów zabezpieczających, podstaw do słupów montażowych na cokole, itp., a także przy użyciu właściwej tzw. chemii montażowej.

 1. 3.Roboty renowacyjne istniejącego cokołu (część A i B)

Z istniejącego cokołu betonowego należy usunąć korozję biologiczną,

Zlikwidować wszystkie spękania i uzupełnić ubytki. Cały cokół wytynkować.

 1. 4.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawierać dokumenty (np. atesty, certyfikaty, itp. potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2018, poz. 1202 z późn. zm.).

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu podczas odbioru końcowego robót w zakresie niezbędnym dla jego odbioru.

Uwagi:

 1. 1.W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP na terenie prowadzonych prac. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.
 2. 2.Teren przedszkola w trakcie prowadzenia prac nie powinien być pozbawiony ogrodzenia. Jeśli zajdzie potrzeba to wykonawca wykona ogrodzenie tymczasowe zabezpieczające teren przedszkola przed osobami postronnymi.
 3. 3.Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.
 4. 4.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż., a także do użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496 ze zm.).

II. Wizja lokalna terenu

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu Przedszkola Samorządowego nr 2
w Piechowicach i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 1. 1.Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć rysunki lub zdjęcia oferowanego ogrodzenia wraz z opisem, w którym powinny znajdować się wymiary elementów ogrodzenia, kolorystyka, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża.
 2. 2.Wykonawca zobowiązany jest do:
 • montażu na odpowiednio przygotowanym przez siebie podłożu (cokole po naprawie) i dostawy ogrodzenia w cenie oferty, w terminie nie później niż do dnia 15.12.2018 r.,
 • powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania usługi min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.

3. Rozliczenie za modernizację części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach nastąpi po odbiorze przedmiotu zamówienia, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru,
w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego
na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wpływ faktury opatrzonej błędem powoduje, iż termin zapłaty liczy się od wpływu faktury korygującej do siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na zamontowane ogrodzenie.

III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce realizacji zamówienia – ulica Nadrzeczna 1, 58-573 Piechowice.

Termin realizacji – nie później niż do 15.12.2018 r.

 

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie
o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 2.

3. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania ofertowego należy złożyć stosowne oświadczenie – załącznik nr 2.

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. 1.Oferta winna być napisana w języku polskim wg załączonego wzoru formularza ofertowego
  (Załącznik nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

2. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

 1. a)zaproponowana przez Oferenta cena ma zawierać cenę brutto w tym podatek VAT
  według obowiązującej stawki,
 2. b)cena oferty (brutto wraz z podatkiem) jest ceną łączną za wykonanie zamówienia zgodnie
  z opisem przedmiotu zamówienia,
 3. c)cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.

VI KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Propozycje ofertowe będą oceniane wg następującego kryterium oceny ofert: przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym kryterium:      CENA - 100%

     Cena - A(X)

Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych
w propozycjach cenowych (ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem.

Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:                                                                  

                       C min

               A(x) = ----------- x 100

                       C(x)

gdzie:

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

C min – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte niniejszym. zamówieniem,

C(x) – cena zawarta w ofercie „x”

 2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego propozycja ofertowa odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów – najniższa cena oferty.

VII SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Propozycję cenową należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia 10 października 2018 r. do godz. 12.00 w jednej z wybranych form:

a) pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w biurze Dyrektora Przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00,

b) pisemnie drogą pocztową lub kurierem na adres: Przedszkole Samorządowe nr 2
w Piechowicach ul. Nadrzeczna 1, 58-573 Piechowice - decyduje data wpływu do
10 października 2018 r.

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć (przesłać) w zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób:      

„Oferta na modernizację części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach.
Nie otwierać do dnia 10 października 2018 r. do godz. 12.00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania
i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,

- wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.

3. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania poprzez pocztę emailową. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy oraz warunki płatności.

 

IX. KONTAKT Z WYKONAWCAMI

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Dyrektor Przedszkola Pani Bożena Woś,
tel. 757612271, email:

 

Zamawiający:

                                                                                                            Bożena Woś                                                                                                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2

                                                                                                                             w Piechowicach

 

 1. 1.Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

  Załącznik nr 1

                                                                                                       do zapytania ofertowego z dnia 04.10.2018 r.

  w ramach rozeznania cenowego                                                                                                                                                          

   

  ………………………dnia …………

  ……..….……………….......……………………….

  ……………………………………………………...

  ………………………………………………………

                 /pełna nazwa Wykonawcy, adres,

                  numery rejestrów, NIP, REGON/ 

  Przedszkole Samorządowe nr 2
  w Piechowicach

  ul. Nadrzeczna 1

  58-573 Piechowice

   

   

  FORMULARZ OFERTOWY

  Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2018 r. na modernizację części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach, według poniższego zestawienia:

  Lp.

  Opis przedmiotu zamówienia i ilość

  1.

   

  1. I.Zamówienie obejmuje modernizację części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 2
   w Piechowicach, związaną z demontażem części starego zniszczonego ogrodzenia
   i wykonaniem części nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach zlokalizowanego przy ul. Nadrzecznej 1.

  Modernizacja dotyczy części:

  A – front budynku – 63,50 m,

  B – strona lewa od wejścia wzdłuż granicy z sąsiadującym gospodarstwem domowym
  – 39,00 m,

  zgodnie z załączonym szkicem poglądowym terenu Przedszkola (Załącznik nr 3).

  Zakres robót do wykonania na podanych częściach obejmuje:

  1. 1.Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia

  Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej w ramkach o wysokości 1,50m i długości 102,50 m należy w całości zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

  1. 2.Montaż części nowego ogrodzenia i sposób jej montażu:

  Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na ogrodzenie panelowe o wysokości min. 1,50 m nad cokół i długości 63,50 m (część A ) oraz o wysokości 1,60m nad cokół i długości 39,00 m (Część B).

  Oferowane ogrodzenie musi być fabrycznie nowe.

   

  Ogrodzenie ma być ocynkowane malowane proszkowo, mocowane na słupkach metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

  Panele wykonane z pręta fi 5 oraz fi 4

  Kolorystyka ogrodzenia: do uzgodnienia z Dyrektorem placówki.

  Zakończenie ogrodzenia bezpieczne, bez wystających ostrych końcówek i prętów.

   

   

  Ogrodzenie winno być zamontowane na istniejącym betonowym cokole (po jego naprawie) za pomocą następujących akcesoriów montażowych: obejm montażowych panel-słupek, prętów zabezpieczających, podstaw do słupów montażowych na cokole, itp., a także przy użyciu właściwej tzw. chemii montażowej.

  1. 3.Roboty renowacyjne istniejącego cokołu (część A i B)

  Z istniejącego cokołu betonowego należy usunąć korozję biologiczną,

  Zlikwidować wszystkie spękania i uzupełnić ubytki. Cały cokół wytynkować.

  1. 4.Dokumentacja powykonawcza

  Dokumentacja powinna zawierać dokumenty (np. atesty, certyfikaty, itp. potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.2018, poz. 1202 z późn. zm.).

  Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu podczas odbioru końcowego robót w zakresie niezbędnym dla jego odbioru.

  Uwagi:

  1. 1.W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP na terenie prowadzonych prac. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.
  2. 2.Teren przedszkola w trakcie prowadzenia prac nie powinien być pozbawiony ogrodzenia. Jeśli zajdzie potrzeba to wykonawca wykona ogrodzenie tymczasowe zabezpieczające teren przedszkola przed osobami postronnymi.
  3. 3.Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.
  4. 4.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż., a także do użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
   w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496 ze zm.).

  II. Wizja lokalna terenu

  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu Przedszkola Samorządowego nr 2
  w Piechowicach i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

   

  oferuję wykonanie w/w usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego
  z dnia 04.10.2018 r. za cenę brutto wraz z podatkiem VAT w złotych

   

  ..……………….…………. zł,

  W tym podatek VAT według obowiązującej stawki …….. %.

   

   

  1. 1.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
  2. 2.Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
  3. 3.Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
  4. 4.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
  5. 5.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych adresowych na potrzeby opracowania niniejszej oferty handlowej oraz ewentualnych przyszłych ofert handlowych.

   

   

   

                                                                         ……………………………………………….………………

                                                                                         Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania/Wykonawcy

   

  Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 2,

  - rysunki lub zdjęcia oferowanego ogrodzenia wraz z opisem, w którym powinny znajdować się wymiary paneli, słupków, kolorystyka, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża.

   

   

   

   

   

                                                                         ……………………………………………….………………

                                                                                         Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania/Wykonawcy

  Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu

  Załącznik nr 2

                                                                                                          do zapytania ofertowego z dnia 04.10.2018 r.

       w ramach rozeznania cenowego                                                                                                                                                          

  ……..….……………….......………………………..

  ……………………………………………………...

  ……………………………………………………….

               /pełna nazwa Wykonawcy, adres,

                  numery rejestrów, NIP, REGON/ 

  Przedszkole Samorządowe nr 2

  w Piechowicach

  ul. Nadrzeczna 1

  58-573 Piechowice

  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

   

  Przystępując do zapytania ofertowego: Modernizacja części ogrodzenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

  ja (imię i nazwisko)

  ..................................................................................................................................................................

  reprezentując firmę (nazwa firmy)

  ..................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................

  jako (stanowisko służbowe)

  ..................................................................................................................................................................

   oświadczam, że Wykonawca:

  1. posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579, 2018).

   

   

                  …………………………………                                             ………………………………………...

            /Miejscowość, data/                                                   /Podpisy i Imienne pieczątki osób

                                                                                             uprawnionych do składania oświadczeń

                                                                                                    woli w imieniu Wykonawcy/


 2. Załącznik nr 3 – szkic poglądowy terenu Przedszkola file:///C:/Users/Dell/Desktop/Magda/Zapytania%20ofertowe/Zapytanie%20ofertowe%20ogrodzenie%2006.10.2018/Zapytanie%20PDF/Załącznik%20nr%203%20do%20zapytania%20ofertowego%20z%20dnia%2004.10.2018.pdf

 

 

Serdecznie witamy po wakacjach i życzymy wielu ciekawych doświadczeń w roku szkolnym 2018/2019.

W roku szkolny 2018/2019 opiekować się dziećmi bedą:

Grupa I ZAJĄCZKI (3i 4 latki) -mgr Sylwia Januszkiewicz,

                                mgr Bożena Woś, Beata Samolewska

                                i Grazyna Karwaczyńska

Grupa II MISIE- mgr Grażyna Popera, Małgorzata Bałos

Grupa III JEZYKI -mgr Małgorzata Janasz, Oliwia Karwaczyńsk

Grupa IV PSZCZÓŁKI - mgr Dorota Jarosz i mgr Joanna Monastyrska,  Anna Stawarz

Język angielski we wszystkich grupach przedszkolnych- Mirosława Szefer

Zajęcia logopedyczne -Sylwia Januszkiewicz ( wtorek i czwartek od 12.30 do 15.00)

Zajęcia dodatkowe - zajęcia szachowe, taniec towarzyski i zajęcia rytmiczno-muzyczne.Szanowni Rodzice, w dniach 19-06-2018 - 03-07-2018 przeprowadzono w przedszkolu ewaluację  przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w . Badaniem objęto 12 dzieci (wywiad grupowy), 51 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki zapraszamy do zapoznania się z raportem :

http://www.seo2.npseo.pl/seoReport/director/id/51296?media=disk&;;source=1

W miesiacu sierpniu przedszkole jest zamkniete, zgodnie z projektem organizacyjnym

narok szkolny 2017/2018. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom    

  i przyjaciołom przedszkola za całoroczną  współpracę.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji .

Do zobaczenia we wrześniu:)


Wielka pasja w miniaturowym świecie

W czerwcu przedszkolaki miały ogromną przyjemność poznać pasję Dziadka naszych przedszkolaków. Pan Jerzy Wydro przeniósł nas w świat miniaturowej kolei, prezentując makietę kolejową, którą z ogromną precyzją buduje we własnym domu. Pan Jerzy dołożył wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować rzeczywistość i przedstawić życie miniaturze. Przedszkolaki z wielka uwagą słuchały jak powstawała makieta, jak budowane są domki, tunele, jak od lat sześćdziesiątych gromadzone były wagony i lokomotywy. Ale najważniejsza jest tutaj pasja i miłość do kolei, którą można dostrzec w każdym centymetrze makiety. Tradycja kolejnictwa w rodzinie jest od lat, dlatego też trzymamy kciuki aby wnuki kultywowały ją i czerpały z niej taka samą radość, jak ich dziadkowie.


Ostatnia przedszkolna wycieczka Starszaków

21.06.2018r. to szczególna data w życiu najstarszej grupy „ Biedronek” w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach. Przedszkolaki pojechały na ostatnią wycieczkę w przedszkolu do Eko Farmy w Rybnicy. Na miejscu dzieci przeniosły się w czasie i trafiły na Dziki Zachód. Jako Indianie musiały same zrobić sobie pióropusze, upiec drożdżowe bułeczki, zapoznały się ze zwierzętami mieszkającymi w zagrodzie, oraz sporządzić obiad: upiec kiełbaskę przy ognisku. Dzieciom bardzo podobało się malownicze miejsce jakim jest Eko Farma w Rybnicy. Naszym Przedszkolakom życzymy samych sukcesów i uśmiechu na twarzy w nowym etapie życia.


Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej zwane Rozporządzeniem) informujemy, że:

1.Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach, ul. Nadrzeczna 1, 58-573 Piechowice, nr telefonu: 75 761-22-71.

2.W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także przysługujących w związku z tym praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

3.Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice, tel. 75 75 48 900 e-mail:

Wspólne spotkania integrują i tworzą miłą atmosferę. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach co roku spotykają się rodzice i dzieci oraz absolwenci przedszkola jak również przyszłe przedszkolaki na Festynie rodzinnym "Mama Tata i Ja". 29 maja " odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem: "Mama, Tata i Ja". Impreza była świetną okazją do uczczenia Dnia Dziecka oraz Dnia Matki i Ojca. Takie spotkanie służy integracji środowiska rodzinnego z przedszkolem. Jak co roku w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze bawiliśmy się razem: dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola. Tegoroczny festyn poprzedzały występy artystyczne we wszystkich grupach wiekowych z okazji Dnia mamy i taty. Najpierw przedszkolaki śpiewały , tańczyły i recytowały wiersze dla swoich rodziców, a najmłodsza grupa Misie przedstawiła rodzicom bajkę o „Niegrzecznej Żabce”. Potem dzieci wręczyły przygotowane wcześniej w przedszkolu prezenty i wszyscy zebraliśmy się w ogrodzie przedszkolnym w oczekiwaniu na wspólną zabawę.

Pogoda w tym dniu wyjątkowo nam sprzyjała a słońca i prawdziwie wiosennego wiatru nam nie zabrakło.

    Wspaniałą zabawę wszystkim uczestnikom pikniku zapewnili weselił Klauni. Nie zabrakło tańców, konkursów dla dzieci i rodzin oraz innych atrakcji takich jak: malowanie twarzy, barwnych pasemek, chodzenia na szczudłach, pokonywanie leniwej ósemki, jazdy na rokadach, skoków na tarpolinie, skoków na dmuchanym zamku. W czasie festynu wszyscy mogli zasmakować pysznych domowych ciast, świeżych owoców i soków oraz samodzielnie usmażyć sobie kiełbaskę. W naszym spotkaniu, jak co roku, nie zabrakło również służb mundurowych, tj straży pożarnej i policji,  którzy udostępnili służbowe wozy wszystkim zainteresowanym.  W miłej atmosferze czas festynu szybko minął. Z imprezy pozostało wiele fotografii, dzięki czemu wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera zostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników zabawy.

Celem imprezy było zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom pikniku wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju.

Uczestnikom dziękujemy za cudowną zabawę.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę rodziców, którzy upiekli wspaniałe ciasta, : Jelenia Plast Sp. z o. o. Państwu Urszuli i Janowi Klejps, Czesławowi Wiatr, Państwu Annie i Andrzejowi Serek , Panu Tadeuszowi Serek, panu Grzegorzowi Rybarczyk, Strażakom Z OSP Piechowice, Komendantowi Miejskiemu Policji w Jeleniej Górze których zaangażowanie i pomoc rzeczowa urozmaiciła tegoroczny festyn.

 

 

 

 Kaczki z gęsiej paczki” dla wszystkich przedszkolaków

z okazji Dnia Dziecka

 

Wszyscy wiemy jak dzieci lubią bajki. Chętnie ich słuchają ale z większą przyjemnością oglądają. To one dostrzegają różnice, w bajkach które im czytamy i w tych które oglądają w telewizji, kinie, w teatrze. Tam dzieci czują się jak w krainie magii. W takie miejsce za zgodą rodziców postanowiliśmy zabrać przedszkolaki w dniu ich święta. Było to kino Helios w Jeleniej Górze. Dla wielu dzieci był to pierwszy seans kinowy. Tego dnia przedszkolaki obejrzały animowaną bajkę „Kaczki z gęsiej paczki” opowiadającą historię zwariowanej gęsi zmuszonej wyruszyć w pełną niespodzianek podróż wraz z dwoma niesfornymi kaczątkami. Podczas wędrówki główny bohater - Benek a wraz z nim widzowie przekonują się o sile bezwarunkowej miłości.

Wyjazd do kina był bardzo udany, dzieci z zaciekawieniem śledziły losy bohaterów kreskówki. Przedszkolaki mimo dnia pełnego atrakcji, pamiętały o zasadach bezpieczeństwa, w autokarze, na ulicy, w kinie, dzięki czemu, wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do przedszkola na pyszny obiad i słodki tego dnia podwieczorek

 

Serdecznie dziękujemy za pamięć i słodkości dla dzieci, z okazji ich święta,

naszym kochanym emerytom ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

z Piechowic.

 

Jak powstaje papier w Piechowicach

 

Realizując cykliczne spotkania z pasjami, zawodami naszych Rodziców, grupa „Pszczółek” wybrała się do zakładu pracy Wepa Piechowice Spółka z o.o. Przedszkolaki zostały serdecznie przywitane, a także oprowadzone po zakładzie pracy. Pan Szymon Przybycień wraz z Panią Sylwią Jaromin z wielką pasją opowiadali dzieciom o produkcji papieru oraz pokazywali nowoczesne maszyny wykorzystywane w produkcji papieru. Dziewczynkom podobały się szczególnie matryce wytłaczające motylki na papierze. Dzieci dostały upominki w postaci wyrobów fabryki.

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie wycieczki Panu Prezesowi Januszowi Brylińskiemu oraz Państwu Kamili i Januszowi Krosińskim, rodzicom Kaja i Jagody.

 

Przedszkolaki pamiętają o Strażakach

Pamiętając o Międzynarodowym Dniu Strażaka wszystkie dzieci i panie z Przedszkola „Pod Czerwonym Muchomorem” podziękowały strażakom za trud i poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia i dobytku. Przedszkolaki miały możliwość obejrzeć z bliska sprzęt ratowniczy wyposażenie wozu strażackiego, jak również specjalistyczny strój strażaka.

Szczególnie dziękujemy za niezwykle pasjonujące przekazanie wszystkich informacji dzieciom, Panu Januszowi Adamczakowi, Panu Mieczysławowi Łabudzie oraz Panu Sławomirowi Wojtaś.

W dniu 07.05.2018r. przybył do nas strażak – tato Sławka razem ze swoim kolegą z Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy przeprowadzili rozmowę na temat bezpiecznych zasad zachowania się w domu, w lesie, w przedszkolu. Dzieci chętnie zadawały pytania. Zaśpiewały piosenkę „998 cały las się pali” – w ten sposób przedstawiły numer alarmowy do Straży Pożarnej. Strażacy pokazali sprzęt gaśniczy i ratowniczy, nałożyli maskę i butlę tlenową, nauczyli dzieci wzywać pomocy używając telefonu. Do przedszkola przyjechali samochodem, którego używają w razie powodzi, dzieci oglądały strój potrzebny do takiej akcji. Widziały czym gasi się pożar na łące, a także na czym przenosi się rannego. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom i życzyły dużo zdrowia z okazji ich święta. Szczególne podziękowania od grupy „Jeżyków” dla druha Tomka i Kacpra.


 

 

Bajka w wykonaniu rodziców i nauczycieli dla dzieci

 

W środę 25 kwietnia personel przedszkola i rodzice przygotowali dla dzieci bajkę pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale także przekazują ważne prawdy życiowe. To przedstawienie uczy, że warto pomagać innym i przestrzega przed łatwowiernością w stosunku do obcych. Ta bajka oparta jest na jednej z najbardziej znanych i najpiękniejszych baśni braci Grimm. Uśmiechnięte buzie wpatrzone w scenę oraz gromkie brawa, dały aktorom dużą satysfakcję. Dzieci były pod wielkim wrażeniem gry aktorskiej. Podobały się dekoracje, rekwizyty i baśniowe stroje. Ze zdziwieniem odkrywały, że pod postacią krasnoludka kryje się mama lub tata, a w postać Śnieżki i złej macochy przeobraziła się pani z grupy. Wszystkim zaangażowanym w powodzenie przedstawienia bardzo dziękujemy.


 

Z wizytą u pani Anny Wójcik

Grupa „Jeżyki” miała niezwykłą okazję poznania malarki - pani Anny Wójcik. Pani Ania przywitała nas na progu swojego domu z uśmiechem i różami. Róże są wszędzie- w ogrodzie, na bluzce, na zegarze i oczywiście na obrazach. Przedszkolaki miały okazję poznać warsztat pracy malarki : farby olejne, pędzle, paletę, preparat do czyszczenia pędzli, sztalugi i ramę z naciągniętym płótnem na którym można malować obrazy. Po obejrzeniu obrazów, pod kierunkiem pani Ani dzieci malowały farbami plakatowymi kwiaty. Zwieńczeniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie w ogrodzie przy „Kubku”- malowanym oczywiście w róże. Dziękujemy pani Ani za poczęstunek, piękne fotografie z obrazami, miłe spotkanie oraz wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy.

 

 

W krainie Opery i Operetki

 

Dnia 19.03.2018r. do Przedszkola Samorządowego nr 2 przyjechała gwiazda estrady muzycznej Pani Ewa Paprotna. Piosenkarko-śpiewaczka posiadaczka barwy głosu: sopran liryczno-koloraturowy. Artystka niekonwencjonalna śpiewająca utwory klasyczne oraz rozrywkowe. Karierę rozpoczęła śpiewając w Jeleniogórskim Chórze Chłopięco-Męskim i Kameralnym pod dyr. Prof. Franciszka Koscha. Kontynuacja nauki śpiewu w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Jeleniej Górze na wydziale śpiewu operowego u prof. Ewy Barbary Werner. Konsultacje wokalne w Wiedniu: prof. Eva Linquist, prof. Helena Lazarska i Janusz Monarcha. Działalność artystyczna Pani Ewy to: występy kameralne, akustyczne, recitale, koncerty. Produkcja własnych albumów muzycznych, współkompozytorka i autorka tekstów. Obecnie Pani Ewa pracuje nad najnowszym podwójnym albumem „Mebajah“ (klasyka-rozrywka) przy udziale wybitnych muzyków polskich i światowych. Artystka zaśpiewała dla dzieci arie operową w języku niemieckim oraz włoskim. W trakcie koncertu dzieci słuchały przepięknej barwy głosu jak zaczarowane oraz były bardzo zdumione że można tak przepięknie operować głosem. Pani Ewa oprócz cudownego występu miała przygotowane dla dzieci swoje płyty CD z autografem. Serdecznie dziękujemy Pani Ewie za przepiękny występ, mamy nadzieję że jeszcze kiedyś Pani Ewa nas odwiedzi.


Z wizytą w Szkole muzycznej

 

W dniu 09 04.2018 dwie najstarsze grupy ;,,Pszczółek'' i ,,Biedronek'' uczestniczyły w koncercie muzycznym zorganizowanym przez Szkołę Muzyczną im. J. Garści w Cieplicach. Dzieci nie tylko miały możliwość wysłuchania wiosennego koncertu w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej, ale także poznały budowę fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli i akordeonu. Z pewnością niektóre przedszkolaki zamarzyły aby również tak pięknie grać na instrumentach. W wesołym, muzyczno - wiosennym nastroju dzieci oglądały również ciekawą architekturę Cieplic, oraz niezwykłe ule stojące przy Muzeum Przyrodniczym. Wielki zachwyt wzbudziły gigantyczne owady, chociaż wszyscy ucieszyli się że nie mogą latać.

Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie w szkole muzycznej.

 

 

Absolwenci czytają przedszkolakom

 

30 marca odwiedziły grupę „Misiów” absolwentki naszego przedszkola z grupy „Kotki”: Gabrysia - absolwentka z roku 2016 oraz absolwentki z rocznika 2017 Maja i Aleksandra z siostrą Kasią. Na zaproszenie nauczycielki dziewczynki przyszły przeczytać przedszkolakom bajki. Gabrysia przeczytała Maluszkom wybrany przez dzieci wierszyk o pociągach, a Ola, Maja i Kasia opowiadania z książki o Martynce. Dzieci z zapartym tchem słuchały starszych koleżanek. Dziewczynki nie tylko pięknie czytały ale również opowiedziały dzieciom o tym ,że będąc maluszkami leżakowały w tej samej sali, a nawet pamiętały gdzie stały ich leżaki. Na zakończenie króciutkiego spotkania dzieci zaprosiły starsze koleżanki i ich mamy ( które przyszły ze swoimi dziećmi do wspólnych zabaw). Spotkanie było udane, Wiktor, który uczęszcza do grupy „Misiów”, tak relacjonował je mamie.

Wiktor - (na jednym wydechu do mamy) „ wiesz były u nas dziewczyny i czytały nam bajki i one spały jak my na leżakach i wiesz one były Kotkami.”

G. Popera

W stolarni – poznajemy miejsca pracy naszych rodziców

 

5 kwietnia Grupa „Misiów” na zaproszenie rodziców Wiktora udała się do stolarni Pana Marcina Bźdźuch i Pana Adama Kowala. Dzieci w ramach realizowanego programu „Moje miasto-moim domem” i współpracy z rodzicami poznały zawód stolarza. Pan Marcin ciekawie i w prosty sposób opowiadał i pokazywał na czym polega praca stolarza. Maluszki poznały zasady bezpieczeństwa jakie należy przestrzegać w stolarni, między innymi dowiedziały się jak należy chronić uszy przed hałasem. Dzieci zobaczyły pracę maszyn stolarskich i efekty ich działań. Z wielkim zainteresowaniem wąchały zgromadzone deski z różnorodnych drzew (jesion, sosna, buk) oraz oglądały narzędzia do obróbki drewna. Serdecznie dziękujemy rodzicom Wiktora za zorganizowanie spotkania.

 

Wiosna w Karkonoskim Parku Narodowym

 

Pod koniec marca starszaki z Przedszkola Samorządowego Nr 2 wybrały się do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie.

W trakcie wizyty dzieci poznawały świat przyrody ożywionej i nieożywionej polskiej i czeskiej strony gór. Wielką atrakcją była wielkoformatowa panorama oraz dotykowa makieta Karkonoszy. Prezentacja w sali konferencyjnej pozwoliła na utrwalenie wiadomości przyrodniczych naszego regionu oraz utrwalenia zasad zachowania się na szlakach górskich. Dzięki stałej współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowej, już zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkanie, które tym razem odbędzie się w terenie.


 

 

 

życzy Państwu, by nadchodzące

Święta Wielkiej Nocy

były czasem pełnym otuchy, wzajemnej życzliwościi pokoju.

Niech nasze serca natchnie nadzieją, która pozwoli z ufnością patrzeć

w przyszłość.

 

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola

 

Dinozaury – moja pasja

 

Na podsumowaniu tematu o dinozaurach grupa „Misiów” gościła u siebie niezwykłego gościa - był nim starszy kolega Mateusz M z grupy Biedronek.

Podczas spotkania Mateusz opowiedział dzieciom o swoim hobby jakim jest zainteresowanie wymarłymi gadami. Z pasją opowiadał o dinozaurach popierając swoje wypowiedzi ilustracjami ze specjalnie przyniesionej na spotkanie książki. Maluszki zaprezentowały swoje dinozaury zgromadzone w tematycznym kąciku, a Mateusz opowiadał dzieciom o każdym gatunku ciekawe historyjki. Na koniec w podziękowaniu za spotkanie „Misie” zaśpiewały koledze piosenkę o dinozaurach i Mateusz wrócił do swojej grupy. Dziękujemy Mateo za ciekawe spotkanie .

 

 

Poznajemy naszą „małą ojczyznę”

 

Specyfika okresu przedszkolnego, kiedy to dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. Jednym z elementów poznawania swojego miasta jest odwiedzanie zakładów pracy i punktów usługowych. Pierwsza wycieczka w tym roku to wizyta u fryzjera. Dzieci z grupy „Jeżyki” obserwowały panią Sylwię przy pracy, poznały narzędzia, wyposażenie salonu, dowiedziały się jak należy dbać o włosy, jakie kosmetyki stosować, żeby włosy były czyste i zadbane. Kontynuacją tych spostrzeżeń była zabawa w kąciku fryzjerskim w przedszkolu. Serdecznie dziękujemy pani Sylwii za możliwość odwiedzenia w miejscu pracy.

Druga wycieczka miała na celu zwiedzanie Huty szkła i zapoznanie z procesem powstawania wyrobów szklanych. Pod opieka przewodnika dzieci mogły dotknąć piszczel, sprawdzić jego ciężar. W głównej hali huty dzieci obserwowały hutników pracujących przy gorącym piecu, widziały jak pracownicy szlifowali i grawerowali. W sklepie oglądały kolorowe kieliszki, wazony, patery, ale najbardziej podobały się przedszkolakom szklane zwierzątka. Za zorganizowanie wycieczki bardzo dziękujemy tacie Karola, przewodnikowi, oraz pracownikom Huty. Owocna współpraca ze środowiskiem lokalnym jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia dzieciom zdobywanie wiedzy o swoim mieście, poszerza zainteresowania i zaszczepia miłość do swojej małej „ojczyzny”.

M. Janasz

 

 

 

Spotkanie z Karkonoską Grupę GOPR-u

 

14 marca 2018 r. najstarsza grupa z Przedszkola nr 2 odwiedziła Karkonoską Grupę GOPR-u

w budynku centralnej stacji w Jelenie Górze na ul. Sudeckiej. W sali wykładowej przedszkolaki

obejrzały prezentację dotyczącą historii pracy grupy ratowniczej, utrwalały nr alarmowe niezbędne podczas wyjść

w góry, a także dowiedziały się jak należy przygotować się do wyjścia w Karkonosze i nie tylko.

Pan Grzegorz Tarczewski, ratownikGOPR, opowiedziało tym, jak przez 50 już lat, Karkonoska Grupa GOPR

ratuje życie ludzkie na terenie

Sudetów Zachodnich, m.in. w Górach Izerskich, Karkonoszach, Górach Kaczawskich, Rudawach Janowickich

oraz Wzgórzach Bramy Lubawskiej. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia sprzętu z którym ratownicy wyruszają

na akcje, oglądały skutery śnieżne, quady, samochody terenowe, a także apteczkę, którą nie każdemu dziecku

udało się oderwać od podłogi. Dziękujemy Karkonoskiej Grupie GOPR za możliwość poznania

pracy ratowników górskich, a Panom Grzegorzowi Tarczewskiemu

i Grzegorzowi Gruszczyńskiemu za cierpliwość w udzielaniu odpowiedzi na miliony pytań oraz za ciekawe

i pouczające spotkanie.

 


 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ZARZĄDZENIE NR  13 /2018

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 30 stycznia  2018 roku

 

w sprawie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  w roku szkolnym 2018/2019 dla których Gmina Miejska Piechowice jest organem prowadzącym,

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 )

 

                                         zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019  prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Piechowice.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr   /2018

z dnia   2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Piechowice jest organem prowadzącym

 

Lp.

Rodzaje czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 05 luty 2018r.

do 26 luty 2018r.

do godz. 15.00

od 10 kwietnia 2018r.

do 16 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

od 27 luty  2018r.

do 09 marca 2018 r.

do godz. 15.00

od 23 kwietnia 2018r.

do 27 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 marca  2018r.

do godz. 15.00

30 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 19 marca 2018r.

do 30 marca 2018r.

do godz. 15.00

od 07 maja 2018r.

do 11 maja 2018r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

09 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

16 maja 2018r.

do godz. 15.00

 

Kryteria naboru do przedszkola zgodnie z uchwałą nr 45/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice

w załączniku:

Uchwała Nr 45/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE : DRUKI DO POBRANIA


 

 

Warsztaty w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze

W grudniu dwie najstarsze grupy z Przedszkola Samorządowego nr 2 były na wycieczce w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To bardzo ważna lekcja historii i tradycji naszego regionu. Tym razem dzieci miały możliwość obejrzenia wystawy szkła dawnego, jak i współczesnego, a także chaty tradycyjnej chaty karkonoskiej. Boże Narodzenie to czas poznawania tradycji i zwyczajów tego okresu. My także w mieliśmy taką okazję. W muzeum, dzieci uczestniczyły w warsztatach malowania bombek. Malowanie szklanej, kruchej bańki to nie lada wyzwanie dla przedszkolaków. Choć każdy wrócił do domu z pomalowaną ozdobą, to niektórzy artyści miel okazję przekonać się, jak delikatnie są ozdoby bożonarodzeniowe.

 

S. Januszkiewicz

 

 

Spotkanie z Mikołajem w Teatrze

 

14 grudnia 2017 roku na specjalną zaproszenie Mikołaja, wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola pojechały do Teatru Animacji w Jeleniej Górze na spektakl pt.” Koziołek Matołek” i spotkanie z Mikołajem. Podczas spektaklu, aktorzy przenieś li dzieci w świat bajki i fantazji, a dzieci z wypiekami na twarzy śledziły losy koziołka Matołka, który próbował dotrzeć do Pacanowa. Po bajce, przedszkolaki jeszcze raz w tym roku spotkały się z Mikołajem, który swoim zwyczajem wręczył słodycze i nie omieszkał pogrozić palcem dzieciom, którym zdarzało się zapomnieć o dobrym zachowaniu.

G. Popera

 

 

Jasełka w przedszkolu.

W miesiącu grudniu, w każdej grupie odbyły się przedświąteczne spotkania z rodzicami. Grupy młodsze zaprezentowały świąteczne piosenki i wiersze, starsze pokazały jasełka, a średniaki zaśpiewały na góralską nutę. W grupie Jeżyków, absolwent naszego przedszkola K. Zarówny zaśpiewał piękną pastorałkę. Starszaki

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali od dzieci własnoręcznie wykonane prezenty: ciasteczka, pierniki, choineczki,świeczniki. Spotkania te wprowadziły wszystkich w świąteczny, radosny nastrój.

 

 

Konkurs Nowin Jeleniogórskich

Grupa Jeżyki brała udział w konkursie plastycznym organizowany przez Nowiny Jeleniogórskie. Zadaniem dzieci było ozdobić cztery części malowanki i połączyć je całość. Dzieci wydzierały z kolorowego papieru i kolorowały kredkami pastelowymi. Przedszkolaki zajęły II miejsce. Gratulujemy .

 

 

 

M. Janasz

 

 

Aniołowie, aniołowie biali,

poświećcie blaskiem skrzydeł swoich,

by do Pana trafił ten zgubiony, i ten, co się oczu podnieść boi,

i ten, który bez nadziei czeka, … by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,

aniołowie, aniołowie biali.”

Krzysztof Kamil Baczyński "Kolęda"

 

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

życzą

Dzieci, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

 

 

Obchody światowego Dnia Pluszowego Misia

 

Historia obchodów światowego Dnia Misia sięga 1902 roku, kiedy to podczas polowania przyjaciel prezydenta USA Teodora Roosevelta postrzelił młodego niedźwiadka. Przerażone zwierzę zostało uwolnione przez prezydenta. Epizod ten został uwieczniony na rysunku, który ukazał się w gazecie. Wydarzenie to stało się inspiracją do produkcji pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy. W 100 rocznicę powstania zabawki, dzień 25 listopada ustanowiony został Światowym Dniem Pluszowego Misia.

W naszym przedszkolu od lat dzieci świętują razem ze swoimi pluszakami, staramy się aby ten dzień był inny i co roku obchodzimy to święto w inny sposób. W tym roku obchody rozpoczął spektakl w wykonaniu grona pedagogicznego pt „Złotowłosa i trzy misie”, było też wspólne śpiewanie piosenek o misiach i oczywiście pochód z własnoręcznie przygotowanymi w przedszkolu misiami.


Co wiemy o bezpieczeństwie ?

Realizując program własny „ Bezpiecznie na co dzień” pod koniec listopada w Przedszkolu nr 2 odbył się międzygrupowy konkurs wiedzy o bezpieczeństwie. W konkursie wzięły udział cztery trzyosobowe drużyny, które miały wykazać się wiedzą z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Przedszkolaki układały z rozsypanki nr alarmowe i dopasowywały je do odpowiednich służb, odpowiadały na pytania dotyczące sposobu zachowania się podczas spotkania z nieznajomym, zagubienia w miejscu publicznym, ataku psa, a także wybierały odpowiednie i bezpieczne miejsca do zabawy. Wszystkie dzieci znają zasady bezpiecznego zachowania się na drodze czy podczas zabawy, jednak to nie koniec. Następnym etapem będą spotkania z policją, strażą miejską, ratownikiem medycznym i GOPR-u aby wiedzę o bezpieczeństwie systematycznie utrwalać ale też i wzbogacać o nowe doświadczenia.

Na koniec spotkania dzieci obejrzały film edukacyjny, który zgromadził najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa.

Kochasz Dzieci, Nie Pal Śmieci

 

Dnia 14.11.2017. dzieci z Przedszkola Pod Czerwonym Muchomorem obchodziły Dzień Czystego Powietrza pod patronatem Fundacji Ekologicznej Arka. Maszerowały kolorowym korowodem ulicami miasta, rozdając mieszkańcom ulotki własnoręcznie wykonane z napisem Kochasz Dzieci Nie Pal Śmieci. Akcja miała uświadomić mieszkańcom Piechowic o zagrożeniu jakie niesie lekceważenie recyklingu oraz spalaniu śmieci w piecach.

Gdzie można spotkać Borsuka

W listopadzie grupa „Jeżyki” spotkała się z tatą Marysi, który jest pracownikiem Karkonoskiego Parku Narodowego. Nasz gość opowiadał o zwierzętach zamieszkujących las, o ich zwyczajach i potrzebach. Zainteresował dzieci swoimi opowieściami wykorzystując zdjęcia zwierząt, jak również eksponat - jakim był borsuk. Borsuk wzbudził największe zainteresowanie, każdy chciał go dotknąć i pogłaskać. Przedszkolaki dowiedziały się, że borsuk jest wszystkożerny, jest aktywny nocą, dzień spędza w wykopanych przez siebie rozległych norach, mających kilka wejść. Jego nora jest bardzo czysta, wszystkie nieczystości wyrzuca na zewnątrz, można go spotkać na naszym terenie. Dzieci dowiedziały się ,że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Spotkanie było bardzo ciekawe – za co serdecznie dziękujemy tacie Marysi.

 

 

 

 

Obchody światowego Dnia Pluszowego Misia

 

Historia obchodów światowego Dnia Misia sięga 1902 roku, kiedy to podczas polowania przyjaciel prezydenta USA Teodora Roosevelta postrzelił młodego niedźwiadka. Przerażone zwierzę zostało uwolnione przez prezydenta. Epizod ten został uwieczniony na rysunku, który ukazał się w gazecie. Wydarzenie to stało się inspiracją do produkcji pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy.

W 100 rocznicę powstania zabawki, dzień 25 listopada ustanowiony został

Światowym Dniem Pluszowego Misia.

W naszym przedszkolu od lat dzieci świętują razem ze swoimi pluszakami, staramy się aby ten dzień był inny i co roku obchodzimy to święto w inny sposób. W tym roku obchody rozpoczął spektakl w wykonaniu grona pedagogicznego pt „Złotowłosa i trzy misie”, było też wspólne śpiewanie piosenek o misiach i oczywiście pochód z własnoręcznie przygotowanymi w przedszkolumisiami.


Co wiemy o bezpieczeństwie ?

Realizując program własny „ Bezpiecznie na co dzień” pod koniec listopada w Przedszkolu nr 2 odbył się międzygrupowy konkurs wiedzy o bezpieczeństwie. W konkursie wzięły udział cztery trzyosobowe drużyny, które miały wykazać się wiedzą z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Przedszkolaki układały z rozsypanki nr alarmowe i dopasowywały je do odpowiednich służb, odpowiadały na pytania dotyczące sposobu zachowania się podczas spotkania z nieznajomym, zagubienia w miejscu publicznym, ataku psa, a także wybierały odpowiednie i bezpieczne miejsca do zabawy. Wszystkie dzieci znają zasady bezpiecznego zachowania się na drodze czy podczas zabawy, jednak to nie koniec. Następnym etapem będą spotkania z policją, strażą miejską, ratownikiem medycznym i GOPR-u aby wiedzę o bezpieczeństwie systematycznie utrwalać ale też i wzbogacać o nowe doświadczenia.

Na koniec spotkania dzieci obejrzały film edukacyjny, który zgromadził najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa.


Kochasz Dzieci, Nie Pal Śmieci

 

Dnia 14.11.2017. dzieci z Przedszkola Pod Czerwonym Muchomorem obchodziły Dzień Czystego Powietrza pod patronatem Fundacji Ekologicznej Arka. Maszerowały kolorowym korowodem ulicami miasta, rozdając mieszkańcom ulotki własnoręcznie wykonane z napisem Kochasz Dzieci Nie Pal Śmieci. Akcja miała uświadomić mieszkańcom Piechowic o zagrożeniu jakie niesie lekceważenie recyklingu oraz spalaniu śmieci w piecach.

Gdzie można spotkać Borsuka

W listopadzie grupa „Jeżyki” spotkała się z tatą Marysi, który jest pracownikiem Karkonoskiego Parku Narodowego. Nasz gość opowiadał o zwierzętach zamieszkujących las, o ich zwyczajach i potrzebach. Zainteresował dzieci swoimi opowieściami wykorzystując zdjęcia zwierząt, jak również eksponat - jakim był borsuk. Borsuk wzbudził największe zainteresowanie, każdy chciał go dotknąć i pogłaskać. Przedszkolaki dowiedziały się, że borsuk jest wszystkożerny, jest aktywny nocą, dzień spędza w wykopanych przez siebie rozległych norach, mających kilka wejść. Jego nora jest bardzo czysta, wszystkie nieczystości wyrzuca na zewnątrz, można go spotkać na naszym terenie. Dzieci dowiedziały się ,że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Spotkanie było bardzo ciekawe – za co serdecznie dziękujemy tacie Marysi.

                                                                                                                           

 

Rwetes, hałas tu dziś wielki, w naszej grupie są andrzejki

Warto nam pomarzyć, co się może zdarzy ?

 

Andrzejki to stary, ludowy zwyczaj. Tradycja wróżb przetrwała do dzisiaj. W naszym przedszkolu w tym dniu dzieci z wielką radością wypowiadały andrzejkowe zaklęcia. Swoją przyszłość odkrywały losując przedmioty, które przepowiadały, w jakim zawodzie będą pracować, kiedy dorosną. Nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą kart, rzucania grosika do miski z wodą, stojąc tyłem, a zamiast lania wosku w tym roku było lanie kawy. Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pewne jest, że przyniosły dzieciom wiele radości, były okazją do wspólnej zabawy.

                                                                                                                       

 

Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto i me serce się raduje, że obchodzę polskie święto” L. Wiszniewski

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. W naszym przedszkolu w sposób niezwykle szczególny uczczono 99 rocznicę odzyskania niepodległości, bo uroczystość uświetnił występ zespołu Szklarki wraz z naszą absolwentka Patrycją Pianko. Starszaki przedstawiły program słowno - muzyczny, w którym opowiedziały krótko historię Polski w okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego o wolność. Dzieci odśpiewały hymn Polski, hymn naszego przedszkola oraz pieśni o Polsce. Występ zorganizowany został dla rodziców, zaproszonych gości, oraz absolwentów naszego przedszkola. Na zakończenie wszyscy wysłuchali kilku pieśni wykonanych przez piechowicki chór. Serdecznie dziękujemy za przybycie rodzicom, dziadkom, Panu Burmistrzowi, i wszystkim zaproszonym gościom.


 

Powitanie Grupy Misiów w gronie przedszkolaków

Przedszkola „Pod Czerwonym Muchomorem”

 

18 października, punktualnie o godzinie 14;15 przy akompaniamencie i śpiewie rodziców do sali weszły najmłodsze dzieci z grupy Misiów. Tak to piosenką „Jadą, jada misie” przywitali rodzice swoje pociechy na ich pierwszej uroczystości „Pasowaniu na przedszkolaka”. Wspólny śpiew z rodzicami oswoił i ośmieli dzieci z nowa sytuacją i zgromadzoną widownią.

Zaraz po przywitaniu wszystkich gości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu dzieci. Wszyscy z niepewnością czekali na występ (czy zaśpiewają czy nie będą płakać) Maluszki z początku jeszcze niepewnie ale dzielnie zaśpiewały, zatańczyły i recytowały dla swoich rodziców.

Ponieważ uroczystość miała charakter otwarty, w następnej części rodzice i dzieci wykonywali zadania aby następie przystąpić do złożenia przysięgi i pasowania na przedszkolaka.

Rodzice dumni ze swoich pociech, nie kryli łez wzruszenia, a dzieci śmiało podchodziły do pani dyrektor Bożeny Woś, która pasowała każde dziecko na przedszkolaka. Pan Witold Rudof, Burmistrz Miasta Piechowice, wręczał ufundowane przez Radę Rodziców upominki i dyplomy. Po części oficjalnej Misie zostały włączone w grono przedszkolaków naszego przedszkola i zaproszone do zabawy na przedszkolnym festynie, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Aktywna rodzina”. Poniżej przedstawiam kilka opinii rodziców o uroczystości:

Tato Miłosza

Tuż przed 7 rano w drodze do przedszkola oczy Miłosza zwrócone były w stronę przedszkolnego placu zabaw Miłosz z rozżaleniem stwierdził „Oj tato popatrz festyn już się skończył…” dla mnie to najlepsza recenzja festynu „Aktywna rodzina”, który odbył się 18 października w piechowickim Przedszkolu nr 2 „Pod Czerwonym Muchomorem”

Mama Dominika

Pasowanie maluszków było wzruszającym przeżyciem dla mnie jako rodzica, a festyn był super atrakcja dla dzieci jak i rodziców.

Rodzice Kai

Dnia 18 października 2017 roku w Przedszkolu Pod Czerwonym Muchomorem w Piechowicach odbyło się pasowanie na Przedszkolaka dzieci z najmłodszej grupy „Misiów”. Samą ceremonię pasowania poprzedziły występy dzieci. Było to niezwykle wspaniałe jak i wzruszające przeżycie,

z pewnością zarówno dla rodziców jak i dzieci. Godnym podziwu jest fakt, że Maluszki zaledwie po kilku tygodniach potrafią zaśpiewać już kilka piosenek, liczyć, rozpoznawać kolory a nawet poznały parę pierwszych słów w języku angielskim. Jest to dowodem, że poza zabawą czas dziecka w przedszkolu jest idealnie wykorzystany.

Ceremonia pasowania przebiegła uroczyście w trakcie której Pani Dyrektor nadała dzieciom miano przedszkolaka. Dzieciom zostały wręczone dyplomy oraz drobne upominki.

Następnie na placu przedszkolnym odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany z wielkim wkładem oraz zaangażowaniem wychowawców jak i pracowników przedszkola.

Doskonały czas, wesoła zabawa, uśmiechnięte buzie dzieci na długo pozostaną w naszej pamięci.

Łączymy ogromne i szczere podziękowania

G. Popera

 

 

 

 

 

Rodzinnie i aktywnie na festynie

 

18.10.2017r. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 odbył się festyn rodzinny pt.„Aktywna Rodzina”. Dla przedszkolaków był to dzień pełen atrakcji i ruchu od samego rana. Dzięki Pani Marcie przedszkolaki miały możliwość poznania podstawowych kroków zummby, gdzie po ciężkim treningu czekała na dzieci następna niespodzianka. Do przedszkola przyjechał mistrz świata w karate Pan Piotr Cieśliński wraz z małżonką Dominiką. Niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczyły kimono oraz poznały techniki wschodnich sztuk walk. Nauczyły się podstawowych zachowań podczas treningu oraz prostych zwrotów w języku japońskim. Dzieci z wypiekami na buźkach wykonywały polecenia Sensei i sempai. Popołudniu ogród przedszkolny tętnił życiem. Dzieci wraz z rodzinami pląsały przy muzyce, miały możliwość uczestniczenia w konkurencjach sportowych, malowaniu twarzy, konkurencji z zasadami ruchu drogowego – dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Rybarczyka. Na parkingu przynależnym do przedszkola czekał na dzieci wóz strażacki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach. Każde dziecko mogło wejść do wozu zapoznać się ze sprzętem straży pożarnej oraz mogło porozmawiać ze strażakiem. Każdy uczestnik festynu mógł posilić się przy „słodkim stole”, gdzie znajdowały się przepyszne ciasta upieczone przez rodziców oraz upiec sobie kiełbaskę przy ognisku. Pracownicy przedszkola serdecznie dziękują sponsorom festynu: Władzom Miasta Piechowice, Panu Grzegorzowi Rybarczykowi, Masarni „Wiatr” – za przepyszne kiełbaski; piekarni ”Ulijanka” – za świeżutki chlebek Panu Wojciechowi Zarównemu za sprzęt nagłaśniający, wszystkim zaangażowanym rodzicom, niezawodnym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach; raz zaproszonym gościom.

J. Monastyrska

 

 

 

 

 

Mały Hutnik

W listopadzie starszaki zwiedzały oraz uczestniczyły w warsztatach szklarskich w Hucie Szkła Julia . To połączenie lekcji historii naszego miasta z możliwością poznania miejsc pracy rodziców i dziadków. Dzieci z bliska obserwowały proces produkcji szkła, który od ponad 150 lat prawie się nie zmienił, a zdobyte tam wiadomości mogły wykorzystać podczas warsztatów szklarskich. Przedszkolakom bardzo się podobało, a do domów wróciły z dyplomami Małego Hutnika i własnoręcznie ozdobioną szklanką.

S. Januszkiewicz

 

 

Rach, ciach, ciach obereczka

Już kapusty pełna beczka”

Taka piosenka towarzyszyła grupie „Jeżyki” podczas październikowego tygodnia poświęconego kapuście. Przedszkolaki poznały różne rodzaje kapusty: kapustę pekińską, brukselkę, kapustę zieloną i czerwoną oraz włoską. Podczas zabawy badawczej, obserwowały jak kapusta pekińska zmienia kolor na niebieski lub czerwony. Swoją wiedzę utrwalały w czasie quizu o kapuście: wymieniały potrawy, które można zrobić z kapusty, dowiedziały się, że drobny deszczyk to kapuśniaczek. Z procesem kiszenia kapusty zapoznały się oglądając ilustracje, wielką ciekawostką było dla nich to, że dawniej ubijano kapustę w beczce nogami. Przystępując do pracy, dzieci najpierw starły marchewkę, a potem poszatkowaną kapustę włożyły do słoja i każdą warstwę posypywały solą; spokojnie czekając na swoją kolej ubijały kapustę, aż pojawił się sok; dzieci chętnie spróbowały tego soku, określając jego smak .Następnie słoje z kapustą zostały umieszczone w kąciku przyrody. Poprzez te zajęcia przedszkolaki mają świadomość spożywania warzyw i ich przetworów i wiedzą, że kiszona kapusta jest źródłem witamin.

M.Janasz

 

W dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się w przedszkolu uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości -11-go listopada, przygotowana przez panie i dzieci z grupy Biedronki.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wspomagającego

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego:

1. Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola

2. pedagogika specjalna lub studia podyplomowe o wskazanej specjalności

Wymagane dokumenty : CV, list motywacyjny
Miejsce składania ofert: Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Piechowicach ul. Nadrzeczna 1 58-573 Piechowice ul. Nadrzeczna 1, tel. 75 7612271

 

 

Zapraszamy na indywidualne spotkania z nauczycielami w każdy

pierwszy poniedziałek miesiąca.


Pierwsze spotkania odbędą się w dniu 2 października 2017 roku  

    w salach grup.

 

 

Mamo, Tato nie pal

 

Na początku września w Przedszkolu „Pod Czerwonym Muchomorem” odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Mamo, tato nie pal”. Wprowadzeniem do tematu były rozmowy przeprowadzone w grupach na temat : „Co to jest papieros?”. Okazało się, że dzieci doskonale orientują się w tym, że palenie papierosów jest szkodliwe dla człowieka. Oto kilka wypowiedzi: kto pali papierosy ma żółte ręce i żółte zęby; kto pali „fajki” to szybciej umrze albo zachoruje; nie można palić na przystanku, w sklepie, w autobusie… Następnie przedszkolaki przystąpiły do wykonania prac. Maluchy i starszaki zrobiły plakat, młodsze i starsze średniaki wykonały prace indywidualne. Na pracach często pojawiał się znaczek „zakaz palenia” oraz propozycje spędzania czasu wolnego: np. wyjazd nad morze, wspólne z rodzicami spacery i wycieczki. Rysunki pojawiły się w holu przedszkola. Ideą konkursu jest promocja zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, uświadomienie dzieciom oraz rodzicom negatywnych skutków palenia tytoniu, oraz kształtowanie od najmłodszych lat odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych. Nagrodą dla wszystkich przedszkolaków będzie aktywny udział w warsztatach bębniarskich.

 

 

 

Spotkanie z gośćmi z Pałacu Pakoszów

 

W piątek15.09.2017r. najstarsza grupa z przedszkola „Pod Czerwonym Muchomorem” miała odwiedzić Pałac Pakoszów. Celem odwiedzin było oglądanie zabytkowych aut. Niestety warunki atmosferyczne panujące rano nie pozwoliły nam wyruszyć do Pakoszowa. Właściciele Pałacu Pakoszów, Państwo Ingrid i Hagen Hartmann, postanowili osobiście przyjechać do przedszkola i spotkać się z dziećmi. Przedszkolaki zaprezentowały występ artystyczny: taniec współczesny, Poloneza oraz zaśpiewały piosenki. Przedszkolaki były zachwycone spotkaniem z Gośćmi oraz wraz z panią dyrektor i wszystkimi pracownikami przedszkola pragną podziękować za wspaniałe upominki.


 

 

 

 

Sprzątanie Świata

 

Pomimo deszczowego, wietrznego piątkowego poranku, pogoda popołudniowa pozwoliła wyjść dzieciom poza mury przedszkola i wziąć aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Przedszkolaki przeszły się wyznaczonymi ulicami miasta i z zapałem sprzątały Naszą Matkę Ziemię. Akcja miała na celu uświadomić dzieciom jak dbałość o środowisko i szacunek do przyrody, wpływa na jakość życia.


 

 

 

W lipcu Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Piechowicach jest zamknięte zgodnie z arkuszem

organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017. Zapraszamy w sierpniu. 

Pożegnania nadszedł czas

Wszystkim naszym przedszkolakom i ich rodzicom dziękujemy za wspólnie spędzony rok

szkolny 2016/2017. Życzymy pięknych i bezpiecznych przygód w czasie wakacyjnych

wyjazdów.

Naszym absolwentom życzymy sukcesów w szkole. Bardzo dziękujemy za wspaniałą

współpracę i zaangażowanie w życie naszej placówki.

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Przedszkola Nr 2

 

 

 

 

Mama, Tata i Ja

 

W dniu 02.06. 2017r. w Przedszkolu „Pod czerwonym muchomorem” odbył się festyn „Mama, tata i ja” podczas którego wspólnie z rodzicami, dziećmi i zaproszonymi gośćmi aktywnie spędzamy czas na zabawach, konkursach, wspólnym pieczeniem kiełbasek. Od rana rozbrzmiewała wesoła dziecięca muzyka zapraszająca do tańca. Program przewidział niesamowite atrakcje dla wszystkich uczestników festynu. Imprezę prowadzili aktorzy z Teatru z Wałbrzycha. Każdy mógł spróbować swojego szczęścia w loterii fantowej, dzieci ustawiały się w długiej kolejce do malowania twarzy, można było spróbować pysznych ciast, upiec kiełbaskę na ognisku, pobawić się na dmuchanym placu zabaw, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, pojeździć na rokardach, przejechać się na quadzie, motorze. Jak zwykle, i tym razem nie zawiedli dzielni strażacy – chłopcy bardzo chętnie wchodzili do samochodu strażackiego i na ściankę wspinaczkową. Atrakcją był pięknie odrestaurowany Fiat 128p oraz pyszne ciasta upieczone przez rodziców.

Wszystkim, Rodzicom, sponsorom za wsparcie rzeczowe i zaangażowanie w organizację festynu bardzo serdecznie dziękujemy.


 

Zakończenie drugiej edycji programu „Przedszkolaku przyroda Cię potrzebuje”

 

Podczas tegorocznej edycji programu „Przedszkolaku przyroda Cię potrzebuje”odbywały się

co miesięczne zajęcia z edukatorami Karkonoskiego Parku Narodowego, poświęcone tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Dzieci nabywały i poszerzały swoje wiadomości na temat fauny i flory Karkonoszy jak również utrwalały zachowania proekologiczne. Na koniec programu Starszaki wzięły udział w zajęciach i wyciecze pieszej w Karkonoskim Centrum edukacyjnym w Szklarskiej Porębie. Podczas wycieczki po KPN, dzieci w naturalnym środowisku rozpoznawały głosy ptaków, wypatrywały zwierząt i rozpoznawały gatunki drzew. Ciekawym doświadczeniem dla naszych przedszkolaków było wsłuchiwanie się w głosy drzew i wykonanie leśnych obrazków.

Uczestnictwo w programie uwrażliwiło dzieci na piękno otaczającej nas przyrody Karkonoszy i pokazało jak czerpać radość z otaczającej nas przyrody jednocześnie jej nie niszcząc.

Nabytą wiedzę i umiejętności dzieci zaprezentowały w XXXIII Piechowickim Rajdzie Dziatwy Szkolnej „Piechotka” oraz podczas leśnych podchodów z okazji Dnia Dziecka. Obie wędrówki leśnymi ścieżkami sprawiły wiele radości. Choć nogi bolały to trudy wędrówki łagodziła wspólna zabawa. A my nauczyciele jesteśmy dumni iż nasze dzieci potrafią nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce.


 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

W maju grupa średniaków z Przedszkola nr 2 wybrała się do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Pobyt w muzeum przedszkolaki rozpoczęły od zwiedzania chałupy wiejskiej, która zawiera charakterystyczne cechy konstrukcyjne chałupy górskiej z Karkonoszy z połowy XVIII w. Było zwiedzanie kamienicy mieszczańskiej, a także wykopalisk z Jeleniej Góry i okolic. Największym zainteresowaniem okazał się zbiór złotych monet, które zostały wykopane w Piechowicach podczas robót drogowych pod koniec lat 70- tych. Pobyt w Muzeum dzieci zakończyły warsztatami plastycznymi podczas których malowały na szkle. Wykonane witraże dzieci wręczyły swoim mamom w dniu ich święta.

 

 

 

 

 

Bo My lubimy książki”

 

Dnia 9 maja 2017 roku na zaproszenie Piechowickiego Ośrodka Kultury dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej tj. grupa „Miłych kotków” wzięła udział w bezpłatnych warsztatach czytelniczych prowadzonych przez panią Danutę Pieczuro, bibliotekarkę z Biblioteki Dziecięco- Młodzieżowej Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.

Zajęcia miały dwuetapowy przebieg; najpierw dzieci wysłuchały prelekcji jak powstaje książka, a następnie przystąpiły do samodzielnego jej tworzenia. Podczas pierwszego etapu starszaki zapoznały się z przebiegiem tworzenia książki od autora aż do odbiorcy. Zrozumiały, że na końcowy efekt jakim jest książka musi pracować wielu ludzi: autor ,ilustratorzy , drukarze.

Następnie wykonały samodzielnie ilustrację jednej z bajek .Ale to jeszcze nie był koniec zajęć, aby złożyć książkę dzieci musiały rozwiązać zagadki i wspólnie z prowadzącą ułożyć je w kolejności alfabetycznej. Końcowe dzieło można zobaczyć w bibliotece w POK-u.

Dziękujemy za możliwość udziału w ciekawych zajęciach czytelniczych.


 

 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

 

Z okazji Dnia Strażaka,wszystkie przedszkolaki „ Pod Czerwonego Muchomora” spotkały się ze strażakami aby w sposób uroczysty podziękować naszym bohaterskim druhom za ich trud i pracę. Dzieci wcześniej w grupach przygotowywały specjalne prezenty: „Jeżyki „kolorowe malowanki , „Biedronki” wóz strażacki, „Miłe Kotki „ książkę pt „Nasz bohater - Strażak „ a ”Pszczółki „odznaczyły strażaków medalami. Podczas spotkania dzieci nie tylko wręczyły prezenty, zaśpiewały i recytowały wiersze ale również miały możliwość obejrzenia z bliska jednego z wozów strażackich. A na koniec spotkania podziwiały ćwiczeniowy pokaz użycia armatki wodnej.

Jeszcze raz dziękujemy naszym Strażakom, najdzielniejszym i najlepszym na Świecie, za ich bohaterską postawę, pomoc i za słodkości.

 

I Turnieju Szachowy dla przedszkolaków „Pod Chojnikiem”

 

10 maja 2017 roku reprezentacja szachowa prowadzona w naszym przedszkolu przez pana Lecha Rębisza wzięła udział w I Turnieju Szachowym dla przedszkolaków „Pod Chojnikiem”. Drużyna w składzie: Kamil Narkiewicz, Kamil Stołpiec, Igor Chrabąszcz, Nikola Gawluk, Dominika Luboradzka, Patrycja Pianko, Maja Schröder, Weronika Witakowska, zajęła IV miejsce.

Gratulujemy wspaniałej postawy w sportowej rywalizacji.


 

Kind trifft dziecko – Dziecko spotyka Kind„

 

Każde dziecko, nie tylko to, mieszkające przy granicy wie, że istnieją inne kraje, kultury i języki, i interesuje się nimi. Dlatego pod koniec marca nauczycielki z Przedszkola Samorządowego nr 2 uczestniczyły w warsztatach skierowanych do nauczycieli i pedagogów przedszkolnych z Polski i Niemiec zainteresowanych nauką języka sąsiada i szukających współpracy z placówkami przedszkolnymi z drugiego kraju. Choć nawiązanie współpracy z przedszkolem z Czech lub Niemiec to długotrwały proces, to średniaki postanowiły odpowiednio się do tego przygotować.

Niemieckie Przedstawicielstwo regionalne Nachbarsprachen von Anfgang an ( LaNa), z siedzibą w Gorlitz przygotowało specjalną„ Walizkę Sąsiada” zawierającą pomoce ułatwiające poznanie naszych sąsiadów. Wypożyczenie „ walizki” umożliwiło przedszkolakom posłuchania znanych im zabaw w języku niemieckim i czeskim, próbowały się w nie bawić i śpiewać, korzystały z kart pracy, map, gier planszowych z naszego regionu oraz z książeczek dwujęzycznych. Słuchały i próbowały liczyć, nazywać kolory i zwierzęta w językach naszych sąsiadów. Poznawały zwyczaje i kulturę, uczyły się prostych zwrotów. I miejmy nadzieję, że „ Cześć” „ Hallo” i „ Ahoj” będziemy mogli wykorzystać w praktyce.


 

Pamiętamy...

 

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody, obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypomnienie o ochronie środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej Polski. Zachęca też do niesienia pomocy słabszym „innym” potrzebującym wsparcia. Dlatego też w tym dniu wszystkie grupy z Przedszkola Samorządowego nr 2 wyruszyły na długi spacer po Piechowicach. Dzieci wręczały przechodniom, paniom w banku, sklepach własnoręczne wykonane niezapominajki. Z bukiecikami niebieskich kwiatków odwiedziły Urząd Miasta, Pok i Przychodnię Zdrowia. A tam z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych dzieci złożyły życzenia wszystkim Paniom Pielęgniarkom i całemu personelowi życząc zdrowia, cierpliwości i tylko grzecznych pacjentów. A w zamian dzieci dostały „słodyczowy” zastrzyk.

 

 

Co słychać u naszych absolwentów ?”

 

Pierwszym gościem, absolwentem Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach, była pani Alicja Jędrzejek, siostra Michałka, który jest przedszkolakiem w grupie „Pszczółek”. Alicja studiuje pielęgniarstwo i wraz ze wsparciem mamy, która jest wieloletnią pielęgniarką przygotowała bardzo ciekawe zajęcia. Zaprezentowała dzieciom swój strój, przyrządy, których używa podczas praktyk w szpitalu. Opowiedziała też o bezpieczeństwie podczas pracy, pokazała dzieciom, w jaki sposób musi przygotować się do pracy (nałożenie rękawic, odpowiedni strój tp.) Pani Ala zademonstrowała jak prawidłowo powinno się opatrywać ranny, jak je bandażować, dzieci również miały możliwość bandażowania rączek rówieśników. Następnie dzieci samodzielnie próbowały zrobić zastrzyk, chorymi były misie i lale. Wiele radości sprawiło dzieciom nakładanie czepka i maseczki lekarskiej, ach, co to były za operacje, dobrze że wszystkie się udały.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i świetne spotkanie.


 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg

na świerkach i pierwszy deszcz.”

 

Konstanty Ildefons Gałczyński „Spotkanie z Matką”

 

Wszystkim Kochanym Mamusiom, życzymy, zdrowia i dużo, dużo czasu na zabawy      z dziecmi :)

 

 

 

Pamiętamy...

 

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody, obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypomnienie o ochronie środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej Polski. Zachęca też do niesienia pomocy słabszym „innym” potrzebującym wsparcia. Dlatego też w tym dniu wszystkie grupy z Przedszkola Samorządowego nr 2 wyruszyły na długi spacer po Piechowicach. Dzieci wręczały przechodniom, paniom w banku, sklepach własnoręczne wykonane niezapominajki. Z bukiecikami niebieskich kwiatków odwiedziły Urząd Miasta, Pok i Przychodnię Zdrowia. A tam z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych dzieci złożyły życzenia wszystkim Paniom Pielęgniarkom i całemu personelowi życząc zdrowia, cierpliwości i tylko grzecznych pacjentów. A w zamian dzieci dostały „słodyczowy” zastrzyk.

 

 

 

Bieg 50-lecia”

 

13 maja 2017 roku na terenie Gimnazjum im Jana Pawła II odbyły się biegi w ramach imprezy pod patronatem Burmistrza Miasta Piechowice Bieg Pięćdziesięcioleci - Sportowa majówka 2017. Chętne przedszkolaki rywalizowały w biegach na 100 m (rocznika 2015-2014 i młodsi) i 150 m ( rocznik 2012- 2011) w kategorii dziewcząt i chłopców. Reprezentanci naszego przedszkola w biegu na 150 metrów w kategorii chłopców III miejsce zajął Igor Chrabąszcz, w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Anna Sikora, II miejsce Anna Gancarek, III miejsce Kaja Kalisz w biegu na 100 metrów w kategorii chłopców I miejsce zajął Kacper Glaser II miejsce Stanisław Derejczuk w kategorii dziewcząt I miejsce Maja Wojtaś, II miejsce Aleksandra Piwowarska. Uroczystego wręczenia dyplomów i medali dokonał Burmistrz Miasta Piechowice pan Witold Rudolf.

Wszystkim uczestnikom biegów gratulujemy i życzymy sukcesów w

 

 

 

Co słychać u naszych absolwentów ?”

 

Pierwszym gościem, absolwentem Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach, była pani Alicja Jędrzejek, siostra Michałka, który jest przedszkolakiem w grupie „Pszczółek”. Alicja studiuje pielęgniarstwo i wraz ze wsparciem mamy, która jest wieloletnią pielęgniarką przygotowała bardzo ciekawe zajęcia. Zaprezentowała dzieciom swój strój, przyrządy, których używa podczas praktyk w szpitalu Opowiedziała też o bezpieczeństwie podczas pracy, pokazała dzieciom, w jaki sposób musi przygotować się do pracy (nałożenie rękawic, odpowiedni strój tp.) Pani Ala zademonstrowała jak prawidłowo powinno się opatrywać ranny,oraz jak bandażować, dzieci również miały możliwość bandażowania rączek rówieśników.. Następnie dzieci samodzielnie próbowały zrobić zastrzyk, chorymi były misie i lale. Wiele radości sprawiło dzieciom nakładanie czepka i maseczki lekarskiej, ach, co to były za operacje, dobrze że wszystkie się udały. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i świetne spotkanie.

 

 

 

 

 

Bo My lubimy książki”

Dnia 9 maja 2017 roku na zaproszenie Piechowickiego Ośrodka Kultury dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej tj. grupa „Miłych kotków” wzięła udział w bezpłatnych warsztatach czytelniczych prowadzonych przez panią Danutę Pieczuro, bibliotekarkę z Biblioteki Dziecięco- Młodzieżowej Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.

Zajęcia miały dwuetapowy przebieg; najpierw dzieci wysłuchały prelekcji jak powstaje książka, a następnie przystąpiły do samodzielnego jej tworzenia. Podczas pierwszego etapu starszaki zapoznały się z przebiegiem tworzenia książki od autora aż do odbiorcy. Zrozumiały, że na końcowy efekt jakim jest książka musi pracować wielu ludzi: autor ,ilustratorzy , drukarze.

Następnie wykonały samodzielnie ilustrację jednej z bajek .Ale to jeszcze nie był koniec zajęć, aby złożyć książkę dzieci musiały rozwiązać zagadki i wspólnie z prowadzącą ułożyć je w kolejności alfabetycznej. Końcowe dzieło można zobaczyć w bibliotece w POK-u.

Dziękujemy za możliwość udziału w ciekawych zajęciach czytelniczych.


Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

 

Z okazji Dnia Strażaka,wszystkie przedszkolaki „ Pod Czerwonego Muchomora” spotkały się ze strażakami aby w sposób uroczysty podziękować naszym bohaterskim druhom za ich trud i pracę. Dzieci wcześniej w grupach przygotowywały specjalne prezenty: „Jeżyki „kolorowe malowanki , „Biedronki” wóz strażacki, „Miłe Kotki „ książkę pt „Nasz bohater - Strażak „ a ”Pszczółki „odznaczyły strażaków medalami. Podczas spotkania dzieci nie tylko wręczyły prezenty, zaśpiewały i recytowały wiersze ale również miały możliwość obejrzenia z bliska jednego z wozów strażackich. A na koniec spotkania podziwiały ćwiczeniowy pokaz użycia armatki wodnej.

Jeszcze raz dziękujemy naszym Strażakom, najdzielniejszym i najlepszym na Świecie, za ich bohaterską postawę, pomoc i za słodkości.

G. Popera

 

 

I Turnieju Szachowym dla przedszkolaków „Pod Chojnikiem”

 

10 maja 2017 roku reprezentacja szachowa prowadzona w naszym przedszkolu przez pana Lecha Rębisza wzięła udział w I Turnieju Szachowym dla przedszkolaków „Pod Chojnikiem”. Drużyna w składzie: Kamil Narkiewicz, Kamil Stołpiec, Igor Chrabąszcz, Nikola Gawluk, Dominika Luboradzka, Patrycja Pianko, Maja Schröder , Weronika Witakowska zajęła IV miejsce.

Gratulujemy wspaniałej postawy w sportowej rywalizacji.


 

Kind trifft dziecko – Dziecko spotyka Kind„

 

Każde dziecko, nie tylko to, mieszkające przy granicy wie, że istnieją inne kraje, kultury i języki, i interesuje się nimi. Dlatego pod koniec marca nauczycielki z Przedszkola Samorządowego nr 2 uczestniczyły w warsztatach skierowanych do nauczycieli i pedagogów przedszkolnych z Polski i Niemiec zainteresowanych nauką języka sąsiada i szukających współpracy z placówkami przedszkolnymi z drugiego kraju. Choć nawiązanie współpracy z przedszkolem z Czech lub Niemiec to długotrwały proces, to średniaki postanowiły odpowiednio się do tego przygotować.

Niemieckie Przedstawicielstwo regionalne Nachbarsprachen von Anfgang an ( LaNa), z siedzibą w Gorlitz przygotowało specjalną„ Walizkę Sąsiada” zawierającą pomoce ułatwiające poznanie naszych sąsiadów. Wypożyczenie „ walizki” umożliwiło przedszkolakom posłuchania znanych im zabaw w języku niemieckim i czeskim, próbowały się w nie bawić i śpiewać, korzystały z kart pracy, map, gier planszowych z naszego regionu oraz z książeczek dwujęzycznych. Słuchały i próbowały liczyć, nazywać kolory i zwierzęta w językach naszych sąsiadów. Poznawały zwyczaje i kulturę, uczyły się prostych zwrotów. I miejmy nadzieję, że „ Cześć” „ Hallo” i „ Ahoj” będziemy mogli wykorzystać w praktyce.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,

          Komisja Rekrutacyjna wywiesiła listę kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i do oddziału

żłobkowego na rok szkolny 2017/2018.

               Aby dziecko, zakwalifikowane, zostało przyjęte do przedszkola należy wypełnić druk Potwierdzenia Woli ( dostępny w placówce) i złożyć dokument do dnia 14 kwietnia 2017 roku do godz. 15.0 w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Piechowicach

 Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

                 zostaną ogłoszone przez Komisję Rekrutacyjną, na tablicy

ogłoszeń w przedszkolu, w dniu 18 kwietnia 2017 do godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 21  marca 2017 roku,

ogłaszamy nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

oddziału żłobkowego - dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat

oddziałów przedszkolnych - dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat

 

 

Wnioski można pobrać w placówce lub ze strony internetowej

www.przedszkolepiechowice.pl z zakładki DRUKI DO POBRANIA

i składać do 3 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00 Przedszkolu samorządowym Nr 2 w Piechowicach ul. Nadrzeczna 1

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z kryteriami, załącznikami i punktacją dostępna jest na stronie internetowej Miasta Piechowice www.piechowice.pl na stronie BIP w zakładce Zarzadzenia Burmistrza 2017 :

 Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 dla których, Gmina Miejska Piechowice jest organem prowadzącym

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2017

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 21 marca 2017 roku

 

w sprawie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 dla których Gmina Miejska Piechowice jest organem prowadzącym,

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579,1948 ), art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 204 ust. 1i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice.

 

 

§ 2.

 

Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia kryteria rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli Gminy Miejskiej Piechowice, na rok szkolny 2017/2018.

 

 

§ 3.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Piechowice.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pełna treść zarządzenia wraz z kryteriami, załącznikami i punktacją dostępna jest na stronie internetowej Miasta Piechowice www.piechowice.pl na stronie BIP w zakładce Zarzadzenia Burmistrza 2017 :

 Zarządzenie nr 26/2017 w sprawie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 dla których, Gmina Miejska Piechowice jest organem prowadzącym

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wspomagającego

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego:

1. Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola

2. pedagogika specjalna lub studia podyplomowe o wskazanej specjalności

Wymagane dokumenty : CV, list motywacyjny
Miejsce składania ofert: Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Piechowicach ul. Nadrzeczna 1 58-573 Piechowice ul. Nadrzeczna 1, tel. 75 7612271

 

 

 

 

 

 

Muzyka wokół nas”

 

 

Muzyka jest wokół nas, kontakt z nią dostarcza pozytywnych wrażeń, nie tylko słuchowych, ale również emocjonalnych i estetycznych. Realizując tę tematykę z dzieci zapoznały się z rodzajami dźwięków z najbliższego otoczenia. Celem zajęć było rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni muzycznej dzieci oraz nauka gry na instrumentach niekonwencjonalnych np. gazeta, łyżki i inne. Starszaki również akompaniowały i tworzyły własną muzykę na instrumentach perkusyjnych. Dzieci z grupy ‘Kotki” odwiedził pan akordeonista zespołu Szklarek, pan Tadeusz Wojczal, który akompaniował dzieciom oraz zapoznał z budową instrumentu.

06.03.2017r. w grupie „Jeżyki” odbyło się spotkanie z mamą Kingi, która zaprezentowała dzieciom swoją pasję – grę na skrzypcach. Przedszkolaki nie tylko mogły usłyszeć muzykę ale również mogły spróbować zagrać na instrumencie, dowiedziały się , że w instrumencie ukryte są aż trzy zwierzątka: ślimak, żaba i koń; wysłuchały zagadki muzycznej i zabawiły się przy piosence „Stary niedźwiedź mocno śpi”, odgadły również piosenkę „Ta Dorotka”. Spotkanie było tak interesujące, że niektóre dzieci postanowiły, że w przyszłości będą się uczyć grać na jakimś instrumencie.

Dzieci poznały urządzenia, które dawniej służyły do odtwarzania muzyki - adapter, radio; tańczyły przy piosenkach Natalii Kukulskiej odtwarzanych z płyt winylowych, porównywały wygląd współczesnych płyt CD i tych starszych – winylowych. Przedszkolaki poznały zapomniany magnetofon szpulowy jak również magnetofon kasetowy. Podczas tygodnia z muzyką dzieci malowały obrazy inspirowane muzyka Vivaldiego, słuchały muzyki poważnej polskich kompozytorów, tańczyły układy do tańców narodowych ( polonez, krakowiak, kujawiak) .

Na zakończenie zajęć poświęconych muzyce grupa „Jeżyki” zaprezentowała swoje możliwości wokalne na Festiwalu Piosenki, każdy maluch trzymając w ręku mikrofon zaśpiewał piosenkę, lub zagrał na instrumencie przed starszymi kolegami. Towarzyszył temu ogromny stres, ale przedszkolaki dały radę. Zajęcia te wzbogaciły doświadczenia dziecięce wprowadzając je w świat nowych dźwięków, melodii, instrumentów i tańca.

Serdecznie dziękujemy mamie Kingi i Panu Tadeuszowi Wojczal za udział w zajęciach.

 

 

 

 

 

 

Nie ważne czym zrobione jest zdjęcie, ważne jest z kim...”

 

tak spotkanie z przedszkolakami rozpoczął, tata Weroniki i Wiktora, pan Robert Witakowski,

fotograf. Pan Robert opowiedział o swojej pasji, pokazał dzieciom bardzo dużo sprzętu, jaki

wykorzystuje w swojej pracy. W zbiorach naszego gościa był sprzęt fotograficzny współczesny

i sprzed lat. Analogowe aparaty, klisze fotograficzne dzieci widziały po raz pierwszy.

Przedszkolaki miały możliwość wykonywania zdjęć sprzętem swoich dziadków.

Na koniec spotkania nasz gość wykonał grupowe zdjęcie oraz podarował przedszkolakom

czarno -białą fotografie i pocztówki Jeleniej Góry swojego projektu.

Serdecznie dziękujemy za upominki i bardzo ciekawe spotkanie.

 


 

Baju , baj bajeczko......

24 lutego grupa przedszkolaków wybrała się na przedstawienie organizowane w Piechowickim

Ośrodku Kultury pt;,,Pchła Szachrajka'' J .Brzechwy. Dzieci poznały losy przebiegłej

aczkolwiek uroczej pchełki , która za nic miała dobre obyczaje i stosowne zachowanie

. Powabni na jej wdzięk kot , słoń i pies pan sędzia budzili salwę śmiechu wśród

przedszkolaków. Zaloty wielkiego pana słonia, który wywijał piruety w rytm disco wywołał

w dzieciach największą burzę oklasków i niezwykłą radość. Przedszkolaki zostały również

sędziami osądzonej w końcu pchełki .Wspólnie ustalono że Szachrajka musi przeprosić

oszukanych przez siebie adoratorów , oraz sklepikarzy i cukierników. Bo jak wiadomo nie

godnym jest zjedzenie czterdziestu rurek z kremem , a zapłacenie za jedną. Dzieci często były

zapraszane na scenę , aby wspólnie z pchełką bawić i uczyć .Dzieci zainspirowane występami

aktorów już w przedszkolu przebierały się za różne postacie z bajek , a przy użyciu pacynek

opowiadały ciekawe bajki..

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na bajkę przez Piechowicki Ośrodek Kultury.

 


 

 

 

Zapraszamy do Gimnazjum w Piechowicach

na MECZ SZACHOWY POMIĘDZY PRZEDSZKOLAMI

o Puchar Przechodni Miasta Piechowice

                      oraz

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

DLA PRZEDSZKOLAKÓW I PIERWSZAKÓW

rozgrywany w ramach

Otwartych Mistrzostw Piechowic w Sportach Umysłowych

 godz 1000 - sobota 25 luty 2017 r. - ul. Tysiąclecia 28

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka

Mimo że styczeń jest miesiącem zimowym jednak w kalendarzu są dwa magiczne święta, które rozgrzewają nasze serca. To dni pełne uśmiechu, wzruszeń i radości. W dniu 20 stycznia w Przedszkolu „Pod Czerwonym Muchomorem” odbyły się te wspaniałe uroczystości

z okazji Święta Babci i Dziadka. Przedszkolaki przygotowały programy artystyczne W większości były to wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem oraz występy taneczne .Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci obdarowały swoich „dziadków” własnoręcznie wykonanymi upominkami oraz zaprosiły do wspólnych zabaw, przy piosenkach, które nasi goście znają ze swojej młodości. Wszyscy bawili się przy piosence „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Nie chcę cię znać”, „Labado”. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany przez mamy słodki poczęstunek. Był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

 

J. Monastyrska, M. Janasz

 

 

Seniorzy Przedszkolom, Przedszkolaki Seniorom

 

Babcie, dziadkowie, osoby starsze są skarbnicami wiedzy, tradycji i mądrości. Dzieci mogą dużo nauczyć się od starszego pokolenia, a starsi dzięki byciu z dziećmi zyskują nowe siły i mogą wejść do świata swoich wnuków.

23 stycznia dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 wystąpiły dla specjalnie zaproszonych gości a mianowicie emerytowanych pracowników Przedszkola, Zespołu Szklarki oraz dla członków Związku Emerytów i Rencistów. Spotkanie prowadziła najstarsza grupa, „Kotki”.

Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, przedstawiły program artystyczny. Uroczystość uświetnił występ Zespołu „Szklarki”.

To spotkanie było dla nas Wszystkich ważnym wydarzeniem. Po raz pierwszy na jednym spotkaniu gościliśmy jeszcze niedawno pracujące w przedszkolu panie, babcie naszych przedszkolaków oraz mieszkańców Piechowic których dzieci a niekiedy i wnuki są absolwentami naszego przedszkola.

Gościom humory dopisywały, były łzy wzruszenia, radości. Smakował naszym gościom przygotowany przez rodziców poczęstunek ale najmilsze były chyba życzenia „….wyższej emerytury”.

W naszym odczuciu takie spotkania jak dziś łączą pokolenia, pokazują że razem może być lepiej, przyjemnie a na pewno raźniej. Mamy nadzieję że nawiązana współpraca będzie kontynuowana.

Dziękujemy członkom zespołu”Szklarki” za ich zaangażowanie, wszystkim gościom za przybycie,

i słodkości a naszym wspaniałym rodzicom za pomoc

B. Woś G. Popera

 

 

 

 

 

Majsterkowo

 

Dzieci z grupy”Miłych kotków” uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych „Majsterkowo”organizowanych przez Castoramę w Jeleniej Górze.

Organizowane przez wybrane sklepy Castoramy,warsztaty „Majsterkowo" skierowane są do dzieci od 6-12 letnich całej Polski. Castorama Jelenia Góra prowadzi warsztaty w 4 blokach: środowisko, energia, drewno oraz dekoracje. Ich celem jest rozbudzanie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzanie ich wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy i świadomości ekologicznej. Starszaki pod okiem specjalistów z Castoramy pani Jolanty Micikowskiej i pana Marka Malinowskiego wykonały samodzielnie własne tabliczki imienne.

Podczas dzisiejszego majsterkowania dzieci dowiedziały się jak kreatywnie wykorzystać niepotrzebne , niekompletne przedmioty do tworzenia nowych. Dzisiejsze warsztaty pobudziły wyobraźnię dzieci oraz wzmocniły ich zdolności manualne i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

Na koniec spotkania organizatorzy przygotowali dla przedszkolaków słodki poczęstunek i wręczyli pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w jeleniogórskich warsztatach „Majsterkowo"

Dziękujemy pani Anecie Szmaruj za możliwość wzięcia udziału w warsztatach.

G. Popera

 

Wizyta w Karkonoskim Muzeum w Jeleniej Górze

 

Najstarsze przedszkolaki po raz drugi odwiedziły Jeleniogórskie Muzeum. Podczas dzisiejszej wizyty dzieci zobaczyły dwie wystawy. Ekspozycję stałą poświęconą historii szklarstwa w okolicach Jeleniej Góry i zobaczyły zgromadzony zbiór eksponatów szkła z rożnych okresów. Miały możliwość porównania współczesnych szklanek , wazonów z eksponatami wystawy.

Ekspozycję czasową „Oskar Adam Keil (1856 – 1936) przedsiębiorca i wydawca”, wystawę przedstawiająca jedno z największych w naszym regionie przedsiębiorstwo galanterii drewnianej, pamiątek turystycznych i stolarstwa artystycznego działające w Jagniątkowie od 1855 do 1945 roku. Dzieci podziwiły zachwycające drewniane puzderka, postacie Liczyrzepy, korki do butelek jak również 400 pocztówek w wyobrażeniu artystów z XIX wieku przedstawiające wędrówki na Śnieżkę, zjazdy na saniach rogatych czy scenki z ulic Jeleniej Góry. Jeszcze tylko obowiązkowe przejście po szklanym moście i spotkanie w muzeum dobiegło końca. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta przedszkolaków w Muzeum.

G. Popera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga Rodzice,

 

W dniu 09.02.2017 r.(czwartek ) o godz.  16.00

zapraszamy na zebranie wszystkich Rodziców 

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu 


w dniu 20 stycznia 2017 roku (piątek), zapraszamy, ukochane Babcie i kochanych Dziadków na spotkanie

z wnukami w przedszkolu:


do grupu JEŻYKI- na godz. 10.15

do grupy KOTKI - na godz. 10.15


a do 


grupy PSZCZÓŁKI na godz. 9.20

do grupy BIEDRONKI na godz. 9.20

 

 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY


 

W dniu 13 stycznia 2017 roku, odbędzie  się

 w przedszkolu Bal Karnawałowy.

Rozpoczynamy zabawę  koncertem muzyków  z Dolnośląskie Filharmonii  o godz. 9.00.

Bardzo prosimy  o stroje karnawałowe  dla dzieci.  

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?


Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?


Dlaczego śpiewamy kolędy?Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.


Dlatego, żeby podawać sobie ręce.


Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.


Dlatego, żeby sobie przebaczać.

                                          
ks. Jan Twardowski

 

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia

życzą dzieci, dyrektor i pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Misia

 

25 listopada to dzień , kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia .Miś jest przyjacielem dzieci, czy zatem wypada zapomnieć o urodzinach przyjaciela? Misie towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach smutku i radości . Są powiernikami dziecięcych tajemnic , ocierają łzy , pomagają zasypiać. Miś to nie tylko pluszowa przytulanka to,, ktoś ‘’bardzo bliski, czuły i cierpliwy. W naszym przedszkolu w wyjątkowy sposób uczciliśmy ,,Dzień Pluszowego Misia’’

zapraszając najbliższych do szycia niezwykłych bo przecież własnoręcznie zrobionych misi. Rodzice z wielkim zaangażowaniem w grupie,, biedronek’’ przygotowali korpusy misi , które potem dzieci wspólnie z babciami wypychały , doszywały oczka ,ozdabiały .W grupie ,,pszczółek’

zaproszone babcie same zaprojektowały wygląd i stylizację misi , wywołując salwę śmiechu i radości wśród wnuczątek, babcie sprawnie i szybko tworzyły kolejne części garderoby , zabawne fryzurki , oczywiście nie zabrakło guzikowej biżuterii. Starszaki samodzielnie wykonały materiałowe misie ,a zaproszona babcia Dominiki , pani Urszula Dahl zaprezentowała dzieciom

misia wykonanego na szydełku. Nasze najmłodsze przedszkolaki grupa ,,Jeżyki’’wspólnie z mamusiami wykonały urocze misie , które maluszki często przynoszą i z pewnością zdradzają im najskrytsze sekrety. Oczywiście zapału do pracy dodawały nam słodziutkie ciasteczka od pani dyrektor i wielka radość dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym babciom , rodzicom za wielkie zaangażowanie w stworzenie niezwykłej atmosfery i niepowtarzalnych misi .Misi , które oprócz wypchanej waty mają kawałek serduszka babci i uśmiech mamy. Zgodnie z obietnicą z pewnością zaprosimy na kolejne,, wielkie szycie’’

 

 

KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI

 

Dnia 14.11.2016 r. dzieci z Przedszkola Pod Czerwonym Muchomorem obchodziły Dzień Czystego Powietrza pod patronatem Fundacji Ekologicznej ARKA. Maszerowały kolorowym korowodem ulicami miasta, rozdając mieszkańcom balony z napisem „ Kochasz Dzieci - Nie Pal Śmieci”. Kolejna akcja happeningowa spotkała się z dużym zrozumieniem mieszkańców Piechowic i uznaniem dla działań naszej placówki.

Przystankiem marszu był Urząd Miasta gdzie dzieci wręczyły balony oraz opowiedziały o działaniach ekologicznych.

Zakończeniem obchodów Dnia Czystego Powietrza był spektakl teatralny „ Opowieść o rybaku i złotej rybce” przygotowany przez teatr Igraszka z Wałbrzycha. Akcja miała uświadomić dzieciom, mieszkańcom Piechowic o zagrożeniu jakie niesie lekceważenie recyklingu oraz spalaniu śmieci w piecach.

J. Monastyrska

 

 

 

Mikołaj w Przedszkolu

 

Grudzień w przedszkolu to czas niespodzianek, miłych spotkań i niezapomnianych wrażeń.

A wizyta Św. Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych dni w roku, dlatego dzieci przygotowują się do niego szczególnie.

Mikołajki rozpoczynamy koncertem w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskie, a następnie długo oczekiwane spotkanie z Mikołajem w przedszkolu. Wspólnym rozmowom, zabawom i tańcom nie było końca. Każda grupa przygotowała coś wyjątkowego dla wspaniałego gościa. Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały piękne prezenty.

 

 

 

Zabawy ruchowe - „Przedszkolaki na start”

 

28 listopada 2016 roku dwie najstarsze grupy przedszkolne z naszego przedszkola uczestniczyły w zabawach ruchowych na hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach w ramach działań prozdrowotnych będących jednym z elementów Programu Profilaktycznego dla dzieci, finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzieci przebrane w stroje sportowe z wielkimi emocjami czekały na rozpoczęcie zawodów. Po krótkim powitaniu i rozgrzewce, rozpoczęły się konkurencje sportowe. Były rzuty do celu, strzały do bramki, przejścia po równoważni i pokonywanie torów przeszkód. Wszystkie przedszkolaki starały się wykonać jak najlepiej zadania. Konkurencje nie były łatwe. Oprócz umiejętności ruchowych (biegi, skoki czy przejścia po drabince) trzeba było wykazać się koncentracją uwagi oraz dokładnością wykonywanych ćwiczeń.

Zmęczone wysiłkiem sportowym, pełne emocji związanych z zabawami na hali gimnastycznej przedszkolaki czekają na następne zabawy w hali. Bardzo dziękujemy pani dyrektor Marzenie Sąsiada za udostępnienie obiektu.

G. Popera